Vastuullista liiketoimintaa

HYY Kiinteistöt on osa HYY Yhtymää, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan liiketoimintaa. Vastuullinen toiminta linjataan HYYn omistajastrategiassa ja HYY Yhtymän liiketoimintastrategiassa.

Me haluamme näyttää, että tuloksellista liiketoimintaa on mahdollista tehdä huolehtien niin taloudellisesta -, sosiaalisesta -, kulttuurisesta – kuin ympäristövastuustakin.

Huolehdimme ekologisen jalanjäljen ja ilmastopäästöjen pienentämisestä huomioimalla käytettyjen raaka-aineiden, tuotteiden ja pakkausten ympäristöseikat; minimoimalla jätteen määrän ja kierrättämällä tehokkaasti sekä kiinnittämällä huomiota energian ja veden kulutukseen.

Lisäksi ympäristövaikutukset otetaan huomioon toiminnassamme ja kaikissa hankinnoissamme, edistämme ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja rakentamisessa ja remontoinnissa sekä perehdytämme henkilökuntaamme ja asiakkaitamme ympäristöasioihin.

Seuraamme toiminnan toteutusta useilla eri mittareilla sekä ulkopuolisten auditointien kautta. Kumppaneitamme ovat muun muassa Green Office, YK:n Global Compact sekä Bureau Veritas.

Liike- ja toimistokiinteistöjen ohella omistamme myös kulttuurihistoriallisesti merkittävät Villa Kuunarin Jollaksessa sekä Aleksis Kiven kuolinmökin, Syvälahden torpan, Tuusulassa.

Motiivimme

  • Liiketoiminta on pitkällä aikavälillä riippuvainen maapallon hyvinvoinnista
  • Vastuullinen liiketoiminta ja johtaminen luovat edellytykset pitkäjänteiselle liiketoiminnan kehittämiselle ja työyhteisön hyvinvoinnille
  • Vastuullinen liiketoiminta mahdollistaa positiivisen yrityskuvan ylläpitämisen ja kehittämisen

Päämäärämme

  • Toimintamme on taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta kestävää
  •  Vastuullisuus on osa päivittäistä liiketoimintaa kaikilla organisaatioidemme tasoilla. Liiketoiminnassa oleellista on löytää ne aidot asiat, jota jäävät osaksi toimintakulttuuria.
  •  Yhdessä muiden vastuullisten toimijoiden kanssa vaikutamme aktiivisesti hyvien käytäntöjen syntymiseen yhteiskunnassamme
  •  Tavoitteemme on luoda vastuullisuudesta HYY Yhtymälle pysyvä kilpailuetu

Lue lisää meistä HYY Yhtymän www-sivuilta.